OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(FOR ENGLISH PLEASE SEE BELOW) 

ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad:

a) zákonnost, korektnost a transparentnost;

b) účelové omezení;

c) minimalizace údajů;

d) přesnost;

e) omezení uložení;

f) integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost). Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme. 

Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže. 

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Daramis Heights s.r.o. shromažďuje různé druhy osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby): 

  

OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH 

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní adresy, např. trvalé bydliště, korespondenční adresa, rodné číslo, popř. datum narození, kontaktní telefon a e-mail) shromažďujeme za účelem smluvního vztahu po dobu 20ti let 

OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍCÍCH 

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail a kontaktní telefon) shromažďujeme za účelem nabídek naší společnosti po dobu 5ti let. Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv odvolat 

NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA 

Na naší webové stránce sbíráme osobní údaje o potenciálních zákaznících – vyplněním formuláře, dále používáme cookies a sběr dat pro remarketing – více na: Informace o cookies https://policies.google.com/technologies/cookies

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné. Sdílíme jen nezbytné osobní údaje s:  

FINANČNÍM ÚŘADEM 

INSTITUCE A VYNUCOVACÍ ORGÁNY 

Daramis Heights s.r.o. osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejich zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu. 

S VAŠÍM SVOLENÍM 

Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami (jinými, než je uvedeno výše, například: komerční pojišťovny, dodavateli klientských změn – v případě, že pracují na Vaší zakázce, Hypodům s.r.o. – v případě, že financuje Vaši zakázku). V takových případech, pokud to nařizuje zákon, vás nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoliv neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození. 

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České republice. Nastanou však případy, kdy budeme muset osobní údaje převést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), provedeme náležitá opatření k tomu, aby byly vaše osobní údaje patřičně chráněny. Takové kroky většinou znamenají kontrolu způsobů zabezpečení údajů příjemců. 

ÚDAJE O DĚTECH 

Všeobecně platí, že osobní údaje o dětech neshromažďujeme. 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI 

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. 

V případě potřeby uplatnění Vašich práv se obracejte na kontakt viz níže. 

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY 

Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou. 

VYMAZÁNÍ INFORMACÍ 

Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů.  Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme. 

ÚPRAVY ZÁSAD 

Naše organizace se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení. 

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Daramis Heighs s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Praha 7, Holešovice, PSČ 170 00, 

IČO: 24278998, spol. je zapsána do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199619. 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na: 

gdpr@daramis.com

Soubory cookies 

Soubory cookies se na těchto stránkách používají způsobem, který nenarušuje soukromí uživatele služeb. Například se používají pro účely měření a výzkumu k určení druhu a objemu využívání internetových stránek. Soubory cookies se mohou rovněž používat v rámci přímého marketingu cíleného na firmy nebo k marketingu vycházejícímu ze seznamů uživatelů či k opětovnému marketingu. Cílem takového marketingu je poskytování informací o aktuálních službách společnosti těm uživatelům, kteří dříve internetové stránky společnosti navštívili. Neshromažďujeme žádné osobní údaje o uživateli, jako např. e-mailové adresy, telefonní čísla nebo čísla kreditních karet. 

Soubory cookies neumožňují přístup k úložišti dat na koncovém zařízení (např. pevný disk) ani kopírování dat z něj. Uživatel může používání souborů cookies zablokovat změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči, ale to může způsobit omezení funkčnosti stránek, a proto tuto volbu nedoporučujeme. Uživatel může soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči rovněž kdykoli smazat. 

Společnost Daramis Heights s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje k následujícím účelům: kontaktování zákazníků, představování produktů a služeb společnosti Daramis Heights (včetně cíleného e-mailového marketingu, internetové inzerce a osobních prodejních telefonátů), získávání a zpracovávání zpětné vazby, poskytování vyžádaných informací a poskytování poptaných či objednaných produktů a služeb společnosti Daramis Heights. 

Uživatelé mohou být vybráni pro účely marketingu s využitím systémů třetích osob (např. Google) na základě seznamů uživatelů. Marketing vycházející ze seznamů uživatelů využívá seznamů vytvořených pomocí uživatelských souborů cookies používaných na těchto stránkách. Reklamní politika uplatňovaná při marketingu vycházejícím ze seznamů uživatelů zahrnuje i Politiku reklamy vycházející ze zájmů (Interest-Based Advertising Policy) společnosti Google Inc., jejíž nejaktuálnější verze je dostupná na stránkách http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 . Uživatelé si mohou v případě potřeby nastavit parametry marketingu vycházejícího ze seznamů uživatelů na stránkách Your Online Choices (Vaše internetové volby): http://www.youronlinechoices.com/fi . Reklamní nastavení marketingových aktivit zajišťovaných společností Google lze spravovat zde: http://google.com/ads/preferences . 

Stáhnout poučení k používání Facebook pixel a pokročilému párování

WooCommerce

Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme WooCommerce pro správa internetového obchodu. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
relace
Funkce
Uchovávat položky v nákupním košíku
Název
Expirace
trvalé
Funkce

Elementor

Statistické (anonymní)

Užívání

Používáme Elementor pro tvorba obsahu. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Statistické (anonymní)

Název
Expirace
trvalé
Funkce
Uchovávat provedené akce na webových stránkách

Complianz

Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme Complianz pro správa souhlasu se soubory cookie. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami. Další informace naleznete na Complianz-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Určit, který banner souborů cookie se má zobrazit
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat ID přijatých zásad souborů cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat informace o tom, že byl banner cookie zavřen
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
Název
Expirace
365 dnů
Funkce
Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie

Google Analytics

Statistické, Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme Google Analytics pro statistiky webových stránek. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Analytics-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Statistické

Název
Expirace
1 den
Funkce
Uchovávat a počítat zobrazení stránek
Název
Expirace
1 minuta
Funkce
Uchovávat jedinečné ID uživatele
Název
Expirace
1 rok
Funkce
Uchovávat a počítat zobrazení stránek
Název
Expirace
2 roky
Funkce
Uchovávat a počítat zobrazení stránek

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
relace
Funkce
Poskytnout technický monitoring

Google Adsense

Marketingové

Užívání

Používáme Google Adsense pro zobrazování reklam. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Adsense-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
trvalé
Funkce
Uchovávat a sledovat konverze
Název
Expirace
trvalé
Funkce
Zajistit zobrazování reklam nebo opětovné cílení

WPML

Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme WPML pro správa překladů. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
1 den
Funkce
Uchovávat nastavení jazyka

Google Fonts

Marketingové

Užívání

Používáme Google Fonts pro zobrazení webfontů. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Fonts-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
vyprší okamžitě
Funkce
Získat IP adresu

Google reCAPTCHA

Marketingové, Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme Google reCAPTCHA pro prevence spamu. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google reCAPTCHA-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
relace
Funkce
Zjišťovat a filtrovat požadavky od robotů
Název
Expirace
relace
Funkce
Zjišťovat a filtrovat požadavky od robotů
Název
Expirace
trvalé
Funkce
Zjišťovat a filtrovat požadavky od robotů

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
relace
Funkce
Poskytnout ochranu před spamem

Google Maps

Marketingové

Užívání

Používáme Google Maps pro zobrazení map. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Maps-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
vyprší okamžitě
Funkce
Získat IP adresu

Facebook

Marketingové, Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme Facebook pro zobrazení posledních příspěvků na sociálních sítích a/nebo tlačítek pro sdílení na sociálních sítích. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Facebook-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
2 roky
Funkce
Uchovávat poslední návštěvu
Název
Expirace
1 rok
Funkce
Uchovávat podrobnosti o účtu
Název
Expirace
3 měsíce
Funkce
Uchovávat jedinečné ID relace
Název
Expirace
3 měsíce
Funkce
Zajistit zobrazování reklam nebo opětovné cílení
Název
Expirace
90 dní
Funkce
Uchovávat přihlášené uživatele
Název
Expirace
3 měsíce
Funkce
Uchovávat a sledovat návštěvy napříč webovými stránkami
Název
Expirace
2 roky
Funkce
Poskytnout prevenci podvodů
Název
Expirace
30 dní
Funkce
Uchovávat jedinečné ID uživatele
Název
Expirace
2 roky
Funkce
Uchovávat podrobnosti o prohlížeči
Název
Expirace
1 rok
Funkce
Uchovávat podrobnosti o účtu

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
1 týden
Funkce
Získat informace o rozlišení obrazovky
Název
Expirace
90 dní
Funkce
Poskytnout prevenci podvodů
Název
Expirace
relace
Funkce
Uchovávat a sledovat, zda je karta prohlížeče aktivní

PHP

Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme PHP pro vývoj webových stránek. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
Funkce
Poskytnout různé funkce napříč stránkami

Ostatní

Účel čekající na zjištění

Užívání

Sdílení údajů

Sdílení údajů čeká na zjištění

Účel čekající na zjištění

Název
Whats New 5.0
Expirace
Funkce
Název
Image Map Pro Editor Tour
Expirace
Funkce
Název
explat-experiment–woocommerce_products_task_layout_card
Expirace
Funkce
Název
explat-experiment–woocommerce_products_task_layout_stacked
Expirace
Funkce
Název
e_kit-elements-defaults
Expirace
Funkce
Název
mp_7ccb86f5c2939026a4b5de83b5971ed9_mixpanel
Expirace
Funkce
Název
wp_lang
Expirace
Funkce
Název
WP_PREFERENCES_USER_4
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-j042jylrre
Expirace
Funkce
Název
persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expirace
Funkce
Název
wistia
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-803tlui8oi
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-fj42vucf99
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Expirace
Funkce
Název
wpr-show-sidebar
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Expirace
Funkce
Název
wpr-hash
Expirace
Funkce
Název
persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_4e73c667808b433f_1_/
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-krqb7ckugp
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-95z0cb0yxb
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_f946dc7a4f0d74dc_1_/catalog/
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-frwm2xrksl
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_f946dc7a4f0d74dc_1_/staging/catalog/
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-fj7gs031q6
Expirace
Funkce
Název
/staging/wp-admin/admin.php-elfinder-lastdirwp_file_manager
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_4e73c667808b433f_1_/staging/
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-09kolaz9o0
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_f946dc7a4f0d74dc_1_/staging/en/catalog/
Expirace
Funkce
Název
loglevel
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_f946dc7a4f0d74dc_1_/staging/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_f946dc7a4f0d74dc_2_/staging/catalog/
Expirace
Funkce
Název
/staging/wp-admin/admin.php-elfinder-toolbarhideswp_file_manager
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-9m1zg8p5wc
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_f946dc7a4f0d74dc_1_/en/catalog/
Expirace
Funkce
Název
wistia-video-progress-5wrdzcmj90
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_f946dc7a4f0d74dc_1_/
Expirace
Funkce
Název
wpEmojiSettingsSupports
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_f946dc7a4f0d74dc_1_/ru/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_f946dc7a4f0d74dc_1_/en/
Expirace
Funkce
Název
sbjs_migrations
Expirace
Funkce
Název
sbjs_first_add
Expirace
Funkce
Název
sbjs_first
Expirace
Funkce
Název
sbjs_current_add
Expirace
Funkce
Název
sbjs_current
Expirace
Funkce
Název
sbjs_udata
Expirace
Funkce
Název
sbjs_session
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_0c750b24e6e50269_2_/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_0c750b24e6e50269_2_/catalog/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_14c4f14c58a18897_2_/catalog/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_5ed528e15c79c8b1_1_/en/catalog/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_644c14bf83f21eaa_2_/catalog/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_5ed528e15c79c8b1_1_/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_a2b4b9618e02bdf7_2_/catalog/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_5ed528e15c79c8b1_1_/catalog/
Expirace
Funkce
Název
lastExternalReferrer
Expirace
Funkce
Název
lastExternalReferrerTime
Expirace
Funkce
Název
marketplace_redesign_2023_last_shown_date
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_ee72ab27a57b3e30_1_/catalog/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_3111dc0145b5d42c_1_/catalog/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_ce958c2b4dd173aa_2_/catalog/
Expirace
Funkce
Název
DataTables_wcpt_3111dc0145b5d42c_1_/en/catalog/
Expirace
Funkce
Název
acf
Expirace
Funkce


Analytické údaje o stránkách 

Tyto internetové stránky využívají analytické údaje o stránkách – např. služby Google Analytics, což je služba poskytování analytických a statistických údajů o internetových stránkách provozovaná společností Google Inc. (dále jen “Google”). Analýza internetových stránek využívá soubory cookies (textové soubory) k vyhodnocování návštěvnosti, budování publika pro retargeting, propojení s účtem AdWords a sbírání údajů o návštěvnících demografické a zájmové povahy daných internetových stránek. Informace vytvořené těmito soubory cookies (např. IP adresy) se přenášejí a ukládají na straně poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb následně využívají tyto informace k tvorbě zpráv a hlášení pro majitele internetových stránek a k nabízení dalších služeb týkajících se aktivity na internetových stránkách a využívání internetu vůbec. 

Poskytovatelé služeb mohou přenášet určité údaje třetím osobám v případech, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy tyto třetí osoby zpracovávají informace jejich jménem. 

Poskytovatelé služeb nebudou spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, jež mají v držení. Ukládání souborů cookies můžete zakázat změnou nastavení svého internetového prohlížeče, ale tato volba může omezit některé funkce našich internetových stránek. 

Používáním a procházením těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že poskytovatelé služeb analýzy internetových stránek mohou zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s touto politikou pro účely zde popsané. 

Doplnění 

Společnost Daramis Heights s.r.o. může tuto strategii upravit či případně změnit, upravit či znemožnit přístup k těmto stránkám nebo k obsahu těchto stránek kdykoli bez předchozího oznámení nebo případně s ním. Datum účinnosti této strategie je pro vaši informaci uvedeno výše. Rozhodne-li se společnost Daramis Heights tuto strategii změnit tak, že to povede k zásadním a nepříznivým změnám ve způsobu, jakým společnost Daramis Heights shromažďuje či zpracovává vaše osobní údaje jí sdělené prostřednictvím těchto internetových stránek, umístí oznámení o takových změnách na těchto stránkách. 

GDPR PRIVACY NOTICE 

INTRODUCTION AND SCOPE OF THE PRIVACY STATEMENT 

We process personal data in accordance with the General Data Protection Regulation and on the basis of its main principles: a) legality, correctness and transparency; B) purpose limitation; c) data minimization; d) accuracy; e) storage limitation; f) integrity and confidentiality and we are able to prove this (liability). We retain all data only for the period strictly necessary (hereinafter to be defined). The purpose of this statement is to explain to you how the personal data you provide will be used. Our commitment is to protect your rights and your ability to control your personal data and protect your privacy. In addition, we indicate what personal data we collect, how we use this personal data and the third parties with whom we share it. 

Personal data is used by us for various purposes, details can be found below. 

PERSONAL DATA COLLECTED 

The term “personal data” means any information that relates to you and that identifies you, either on its own or together with other information available to us. Daramis Heights s.r.o. collects various types of personal information about you, including the following (as applicable): 

PERSONAL INFORMATION ABOUT CUSTOMERS 

We collect your personal data (name, surname, contact addresses, e.g. permanent address, correspondence address, birth certificate number, or date of birth, contact phone and e-mail) for the purpose of a contractual relationship for a period of 20 years 

PERSONAL DATA ABOUT POTENTIAL CUSTOMERS 

We collect your personal data (name, surname, e-mail and contact phone number) for the purpose of offers of our company for a period of 5 years. We process these data based on your consent. You can revoke it at any time. 

OUR WEBSITE 

On our website we collect personal data about potential customers – by filling out a form, we also use cookies and data collection for remarketing – more on: information about cookies https://policies.google.com/technologies/cookies . 

SHARING OF PERSONAL DATA 

We treat personal data with care and consider it confidential. We only share necessary personal information with: 

BY THE TAX OFFICE 

INSTITUTIONS AND ENFORCEMENT AUTHORITIES 

Daramis Heights s.r.o.they will disclose personal data when required by law or legal process, for the purpose of the administration of justice, to protect important interests, to investigate law enforcement and regulatory authorities, to protect the company’s assets and defend their legal rights, to protect the personal safety of website users or by order of a valid court order or law enforcement authority. 

WITH YOUR PERMISSION 

We will share personal data with other third parties (other than those mentioned above, for example: commercial insurance companies, suppliers of Client changes – if they work on your contract, Hypodum – if it finances your contract). In such cases, if required by law, we will first ask you to consent to the sharing of personal data in this way. 

PRIVACY POLICY 

We are strongly committed to protecting your personal information and to using appropriate technical and organizational security measures to protect against any unauthorized or illegal use and against accidental loss, destruction or damage. 

INTERNATIONAL TRANSFER OF PERSONAL DATA 

We archive and process personal data in the Czech Republic. However, if we have to transfer personal data outside the European Economic Area (EEA), we will take appropriate measures to ensure that your personal data is properly protected. Such steps usually mean checking the methods of securing the data of the recipients. 

DATA ON CHILDREN 

In general, we do not collect personal information about children. 

YOUR RIGHTS IN RELATION TO PERSONAL DATA 

Fair dealing and transparency are important to us. We are honest about what personal data we collect and have put in place a system that allows you to exercise all your rights in relation to the protection of personal data. 

If you need to exercise your rights, please contact us see below. 

ACCESS TO PERSONAL DATA AND CORRECTIONS 

You may write to us at any time to request the personal information we hold about you, to correct certain personal information that you consider incorrect or irrelevant, or to request the erasure or other deletion of your personal information. Upon request, we will update or delete your personal data in accordance with applicable law. 

DELETION OF INFORMATION 

You can request the deletion of your personal data at any time. We will consider your request and, if necessary, we will comply with the applicable legislation described above. 

ADJUSTMENTS TO THE PRINCIPLES 

Our organization is committed to the basic principles of privacy and personal data protection. Therefore, we regularly review our privacy statement to make sure that it is free from errors and is clearly visible on our website, contains appropriate information about your rights and about data processing, that it is applied and complies with applicable legislation. From time to time, we may update the privacy statement to reflect new developments and opportunities in relation to the internet and to comply with applicable legislation. We will inform you about any major changes to the privacy statement through a notice on our website, including access to the current version of this statement. 

OUR CONTACT DETAILS 

Daramis Heights s.r.o., based in Jankovcova 1595/14, Praha 7, Holešovice, ZIP code 170 00, 

IDN: 24278998, company is registered in the commercial register by the Municipal Court in Prague, Section C, number 199619. 

If you have any questions about how we use personal information, how we exercise our rights or about the Privacy Statement, please contact: 

gdpr@daramis.com 

Cookies 

Cookies are used on this site in a way that does not violate the privacy of the user of the services. For example, they are used for measurement and research purposes to determine the type and volume of use of websites. Cookies may also be used for direct marketing aimed at companies or for marketing based on user lists or for re-marketing. The purpose of such marketing is to provide information about the company’s current services to those users who previously visited the company’s website. We d not collect any personal information about the user, such as: email addresses, phone numbers or credit card numbers. 

Cookies do not allow access to or copying of data on the end device (e.g. hard drive). The user can block the use of cookies by changing the settings in their internet browser, but this may cause a restriction of the functionality of the site, and therefore we do not recommend this option. The user may also delete cookies in his internet browser at any time. 

Daramis Heights collects and processes personal information for the following purposes: contacting customers, introducing Daramis Heights products and services (including targeted email marketing, internet advertising and personal sales calls), obtaining and processing feedback, providing requested information, and providing Daramis Heights products and services that have been requested or ordered. 

Users may be selected for marketing purposes using third party systems (e.g. Google) based on user lists. Marketing based on user lists uses lists created using user cookies used on this site. The advertising policy applied to user-list marketing also includes Google Inc. ‘ s interest-based advertising policy., the most recent version of which is available on the site http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 . If necessary, users can set parameters for marketing based on user lists on your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/fi . You can manage advertising settings for Google’s marketing activities here: http://google.com/ads/preferences . 

Site analytics 

This website uses analytical data about the website-e.g. Google Analytics, a service for providing analytical and statistical data about the website operated by Google Inc. (hereinafter referred to as “Google”). Website analytics uses cookies (text files) to evaluate traffic, build retargeting audiences, link to an AdWords account, and collect data about visitors of the demographic and interest nature of the website. The information generated by these cookies (e.g. IP addresses) are transmitted and stored on the part of service providers. These service providers then use this information to create reports and reports to website owners and to offer other services related to website activity and internet usage in general. 

Service providers may transfer certain data to third parties where required by law or where such third parties process the information on their behalf. 

Service providers will not associate your IP address with any other data in their possession. You can disable the storage of cookies by changing the settings of your Internet browser, but this option may limit some features of our website. 

By using and browsing this website, you agree that the website analysis service providers may process your personal data in accordance with this policy for the purposes described herein. 

Addition

Daramis Heights may modify or alter this strategy, modify or disable access to this site or the content of this site at any time without prior notice or, where applicable, with it. The effective date of this strategy is indicated above for your information. If Daramis Heights decides to change this strategy in a way that results in significant and adverse changes to the way Daramis Heights collects or processes your personal information communicated to it through this website, Daramis Heights s.r.o. will post notices of such changes on this website. 

Speciální nabídka

Při koupi jakéhokoliv bytu sleva až 100 % na vybrané parkovací stání.

Vyplňte prosím níže uvedený kontaktní formulář - náš obchodní tým se Vám ozve zpět.

*Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Speciální nabídka

Při koupi jakéhokoliv bytu sleva až 100 % na vybrané parkovací stání.

Vyplňte prosím níže uvedený kontaktní formulář – náš obchodní tým se Vám ozve zpět.

Standardy bytů Vám rádi zašleme na Váš mail.

Vyplňte, prosím, kontaktní formulář.

*Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.